شرایط ثبت سفارش

در راستای شفافیت در ارائه خدمات و همچنین به جهت رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نقشه های فرش ماشینی و صاحبان و مالکان اثر (طراحان زحمتکش و تولید کنندگان سختکوش)، خدمات اورژانس طراحی صرفا برای آن دسته از نقشه هایی پذیرفته می شود که ثبت صنعتی شده باشد و یا سفارش دهنده ی خدمات، کتبا تعهد نماید که طرح مورد نظر متعلق به وی  یا شرکت متبوع بوده و کپی طرح دیگران نیست.

 

اورژانس طراحی فرش از پذیرش سفارش خدمات برای طرح ها و نقشه هایی که اصالت آن ها از حیث مالکیت اثر مبهم است، معذور می باشد.
 
 
مراحل ثبت سفارش
 
تاریخ ارسال: 1396/6/12
تعداد بازدید: 980